Strona główna » Aktualności » SDP wystąpi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego ( 2011-03-25)

SDP wystąpi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Zarząd SDP postanowił wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP szeregu przepisów proceduralnych uniemożliwiających prawnikom niewpisanym na listy korporacji adwokackiej lub radcowskiej występowanie przed sądami i trybunałami.

Chodzi m.in. o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności art. 87 k.p.c. Zdaniem SDP art. 65 Konstytucji RP gwarantuje każdemu prawnikowi wolność wykonywania zawodu. Wolność ta może być ograniczana poprzez stosowanie najmniej dolegliwych rozwiązań ze względu na dobro, które uzasadnia ograniczenie tej wolności (art. 31 ust. 3 Konstytucji - zasada proporcji). W sprawach cywilnych majątkowych interes publiczny (klientów) może być zabezpieczony polisą OC. Zdaniem SDP nie ma żadnych podstaw aby zmuszać prawników do zapisywania się do korporacji adwokackiej lub radcowskiej aby formalnie mogli występować przed sądami cywilnymi.
Podobne zastrzeżenia Zarząd SDP wysuwa do procedur karnej i sądowoadministracyjnej, postępowań przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym.
Wątpliwości co do zgodności z Konstytucją budzą także regulacje proceduralne w stosunku do osób po innych aplikacjach (m.in. sądowej i prokuratorskiej) lub osób, które wykonały inny zawód prawniczy (np. sędziego). Obowiązujące przepisy procedur uniemożliwiają takim osobom jakąkolwiek zawodową aktywność przed sądami i trybunałami. Jest to niczym nieuzasadnione wobec np. osób, które przez wiele lat piastowały urząd sędziego. Zdaniem SDP - obecne przepisy zmuszają takie osoby do zapisywania się do korporacji aby takie uprawnienia formalnie nabyć. Narusza to wolność zrzeszania się, wyrażoną w art. 58 Konstytucji RP.

Zarząd polecił Działowi Prawnemu SDP przygotowanie projektu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w terminie do końca maja 2011 roku.

Autor: red