Strona główna » Aktualności » Dlaczego prawnik niezrzeszony w korporacji? ( 2010-03-06)

Dlaczego prawnik niezrzeszony w korporacji?

W dniu 06 marca 2010 roku w Pozaniu eksperci stowarzyszenia uczestniczyli w panelu "Wymiar sprawiedliwości bliżej obywateli".

Panel odbywał się w ramach prac Zespołu Pracy Państwowej partii Prawo i Sprawiedliwość. W panelu udział wzięli: Beata Kempa, Zbigniew Ziobro, Andrzej Dera i Stanisław Piotrowski. Do panelu zaproszono ekspertów Stowarzyszenia Doradców Prawnych - Wojciecha Gajosa i Tomasza Bujaka - którzy prezentowali dane związane z dostępem do usług prawnika w Polsce oraz przesłanki wskazujące na konieczność uregulowania świadczenia usług przez prawników niezrzeszonych w korporacjach. W Polsce usługi prawne - co wynika z danych statystycznych - są niemal 50 razy mniej dostępne aniżeli w państwach Unii i ponad 30 razy mniej aniżeli np. w Rosji. Podkreślano, iż studia prawnicze w Polsce ukończyło niemal 300 tysięcy osób, a zawód w korporacji wykonuje jedynie niecałe 10 proc. Wskazano na fakt, iż obowiązujące prawo rezerwuje pełną możliwość wykonywania zawodu tylko prawnikom należącym do korporacji. Prawnik ze specjalizacją i doświadczeniem, po aplikacji i egzaminach ale niezrzeszony w korporacji jest zawodowo dyskryminowany. Zauważono, iż art. 17 Konstytucji ogranicza wolność zawodu i konkurencję w korporacjach adwokatów i radców (minimalne honoraria, zakaz reklamy, itp.)  oraz uzasadniono społeczną konieczność uregulowania zasad świadczenia usług prawniczych przez prawników spoza korporacji (doradców prawnych), w pełni wolnych od korporacyjnych ograniczeń wolności i konkurowania między sobą. Ceny prawników niezrzeszonych w korporacjach - co wynika z badań - są od 2 do 6 razy niższe niż identyczne usługi prawników z korporacji, a ich jakość nie jest gorsza. Prawnik spoza korporacji będzie bardziej dostępny dla obywatela, jego ceny będą rynkowe a rekalama usług pokaże klientowi korzyści płynące z pomocy prawnika. To realnie wpłynie na zwiększenie dostępności usług prawniczych dla Polaków. Podkreślono również, iż otwieranie zawodów i wzrost liczby adwokatów i radców nie rozwiąże problemu dostępności, albowiem nie są to w pełni wolne i konkurencyjne profesje. Przytoczono przykład Włoch, w których jest 230 tysięcy adwokatów, lecz korporacja ogranicza konkurencję i problem dostępności do usług prawnika jest porównywalny z Polską, gdzie adwokatów jest niespełna 8 tysięcy.

Autor: red