Strona główna » Aktualności » Prezydent skierował do Sejmu projekt noweli o stowarzyszeniach ( 2014-12-15)

Prezydent skierował do Sejmu projekt noweli o stowarzyszeniach

 
 
 „Jest potrzeba, jeśli nie nadania nowego impulsu, to przynajmniej usunięcia niektórych barier ograniczających możliwość rozwijania się trzeciego sektora, organizacji pozarządowych” - powiedział Prezydent RP podczas uroczystości w Belwederze. Wyraził nadzieję, że nowela będzie dobrze służyła sprawie.

 

Bronisław Komorowski podkreślił, że obowiązująca ustawa sprawdziła się i przyczyniła do powstania wielu organizacji oraz stowarzyszeń. - Zaowocowała ogromną ilością inicjatyw społecznych, które zmieniły naszą ojczyznę, także przez budowanie Polski obywatelskiej, na której nam w dalszym ciągu zdecydowanie zależy - powiedział.   Prezydent podziękował m.in. organizacjom pozarządowym za współpracę przy tworzeniu projektu ustawy. Wyraził nadzieję, że inicjatywa ta uzyska poparcie w parlamencie.  - Jednocześnie serdecznie proszę organizacje i stowarzyszenia, aby także aktywnie uczestniczyły w wyjaśnianiu wszystkich motywacji, uwarunkowań i sensowności proponowanych zmian w zapisach ustawy - powiedział.   W uroczystości wzięła udział Pierwsza Dama Anna Komorowska, Szef KPRP Jacek Michałowski oraz minister Irena Wóycicka i doradca Henryk Wujec.   Złożenie w Sejmie projektu zmian w ustawie o stowarzyszeniach prezydent zapowiedział 4 czerwca, w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym w 25. rocznicę wyborów z 1989 r. Bronisław Komorowski podkreślał wówczas, że "bez silnego sektora pozarządowego nie uda się zbudować wystarczająco silnych wspólnot lokalnych". Przekonywał, że istnieje potrzeba dostosowania przepisów dotyczących działalności obywatelskiej - pochodzących "z samego początku transformacji Polski" - do współczesnych warunków.   Projekt jest efektem prac zespołu powołanego w Kancelarii Prezydenta, w którego składzie pracował m.in. Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych; latem tego roku odbyły się konsultacje społeczne. Głównym celem zmian jest ułatwienie obywatelom tworzenia stowarzyszeń i uproszczenie procedur z tym związanych. W projekcie znalazła się propozycja zmniejszająca z 15 do 7 liczbę osób, które mogą założyć stowarzyszenie.

 

Obecnie po spotkaniu założycielskim komitet założycielski składa wniosek o rejestrację stowarzyszenia do sądu, który następnie przekazuje komplet dokumentów do organu nadzorującego (starosty) i czeka na jego odpowiedź. Zwykła procedura trwa ok. 2-3 miesiące ale rzadkością jest aby organ nadzoru nie ingerował w treść Umowy założycieli ( Statutu) próbując wpłynąć na jej brzmienie i powodując tym samym wydłużenie procesu o wiele miesięcy. Projekt zakłada, że to sąd w ciągu 7 dni będzie podejmował decyzję w sprawie rejestracji stowarzyszenia, a dopiero po tym fakcie będzie informował starostę. 

Zgodnie z projektem starosta - jako organ nadzorujący - miałby mniejsze uprawnienia, jeśli chodzi o kontrolę stowarzyszeń. Starosta mógłby żądać dostarczenia odpisów uchwał walnego zgromadzenia delegatów, musiałby jednak wskazać uzasadnienie takiego działania.

Projekt zakłada również zwiększenie uprawnień tzw. stowarzyszeń zwykłych. Mogą je utworzyć co najmniej 3 osoby, które nie muszą zgłaszać wniosku o rejestrację stowarzyszenia do sądu, a jedynie informują starostę. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami stowarzyszenia takie uzyskują środki jedynie ze składek członkowskich. Według prezydenckiej propozycji, stowarzyszenia zwykłe mogłyby robić zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje, czy zawierać umowy prawne.

Stowarzyszenie będzie czynnie uczestniczyć w pracach parlamentarnych dotyczących w/w projektu. 

inf. własna 


Autor: red