Strona główna » Aktualności » SDP pomaga prawnie na Międzynarodowej Konferencji HD ( 2014-04-06)

SDP pomaga prawnie na Międzynarodowej Konferencji HD

Stowarzyszenie Doradców Prawnych pomagało prawnie podczas XVIII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona (4-6.04.2014).

Poczada Konferencji została również przedstawiona prezentacja na temat "Podstawowe aspekty prawne - ograniczenia - ubezwłasnowolnienie".

 

Każda osoba opiekująca się chorym członkiem rodziny boryka się z różnymi trudnościami. Większość z nich wiąże się z codzienną opieką i pielęgnacją, istnieją również sprawy bezpośrednio i pośrednio dotyczące chorego. Gdy bliska osoba nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji, pojawia się problem z wyrażaniem zgody np. na hospitalizację, badania czy zabiegi. Kłopotliwe stają się zwykłe codzienne czynności – m.in. odebranie świadczenia emerytalnego czy rentowego, gdy listonosz nie zastanie w domu osoby chorej, bo ta aktualnie przebywa w szpitalu. Jeśli mamy inne nazwisko i adres zameldowania, nie odbierzemy świadczenia na poczcie, tak samo jak listu poleconego. Podobny problem możemy mieć w każdym urzędzie czy innej placówce. W takich przypadkach rozwiązaniem jest ubezwłasnowolnienie częściowe bądź całkowite, które jest wyrazem troski, pomocy i opieki wobec osób, które nie potrafią same się o siebie zatroszczyć, pomóc sobie i zaopiekować sobą.


 
Z prezentacją będzie można zapoznać się tutaj.


Autor: red