Strona główna » Aktualności » Nierzetelne Kancelarie Prawne ( 2014-01-15)

Nierzetelne Kancelarie Prawne

 W związku z zapytaniami jakie pojawiły się po publikacji (w dniu 13 stycznia 2014 roku) w  Panoramie  reportażu poświęconego niewypłaceniu środków przez pełnomocnika osoby poszkodowanej Stowarzyszenie Doradców Prawnych informuje, że materiał nie dotyczył żadnego z jego członków, a także nie były j zgłaszane jakiekolwiek  incydenty dotyczącenazych członków. Podkreślenia wymaga również fakt, że według posiadanych przez nas informacji problem nierozliczenia się z poszkodowanym i związanego z tym postępowania karnego prezentowany w materiale Panoramy nie dotyczy doradcy prawnego, lecz kancelarii adwokackiej.

http://panorama.tvp.pl/13430426/13012014-1720

Autor: Zarząd