Strona główna » Aktualności » Członkowie SDP piszą: Zwolniono cię z pracy? - co dalej ( 2013-11-19)

Członkowie SDP piszą: Zwolniono cię z pracy? - co dalej

Moment, w którym otrzymujemy od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, co do zasady wiąże się z dużym stresem, rozczarowaniem i negatywnymi emocjami. Niemniej jednak nawet w obliczu takiej sytuacji należy pamiętać o przysługujących nam prawach.
Ustawodawca na otarcie łez przewidział odprawę – będącą swoistą rekompensatą za brak możliwości zarobkowania.

Zasady  i warunki wypłaty odpraw regulujeustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Chociaż ustawa ta zwana jest ustawą o zwolnieniach grupowych, to na jej mocy prawo do odprawy przysługuje również w przypadku zwolnień indywidualnych.
 
Zwolnienie grupowe ma miejsce gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje stosunki pracy – z przyczyn niedotyczących pracowników – w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, a w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
a) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100;
b) 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300;
c) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej.
 
Liczby te obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej pięciu pracowników.
 
WAŻNE! Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, musi wypłacać odprawy również w przypadku zwolnień niebędących zwolnieniami grupowymi (a więc w przypadku zwolnień indywidualnych), jeżeli ich wyłącznym powodem są przyczyny niedotyczące pracowników (przykładowo redukcja etatu). Dotyczy to zarówno wypowiedzenia stosunku pracy, jak i jego rozwiązania na mocy porozumienia stron.Chcesz poznać całą treść artykułu? Kliknij tutaj!


prawnik

mgr Aleksandra Agata Jopek

 

Autor: mgr Aleksandra Jopek