Strona główna » Aktualności » SDP pomaga prawnie na Międzynarodowej Konferencji HD ( 2013-04-20)

SDP pomaga prawnie na Międzynarodowej Konferencji HD

Stowarzyszenie Doradców Prawnych pomagało prawnie podczas XVI Międzynarodowej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona.

Poczada Konferencji została również przedstawiona prezentacja na temat Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego w Polsce.

 
Narastająca biurokratyzacja życia powoduje, że prawo staje się coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane. Z roku na rok lawinowo rośnie liczba ustaw i rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego, co powoduje, iż nawet od prawników wymaga się specjalizacji a przeciętny obywatel tylko pozornie rozumie otoczenie prawne. Dopiero kontakt z prawnikiem pozwala zrozumieć, że porada prawna w życiu codziennym jest równie niezbędna jak wizyta u lekarza.
Oznacza to, że kontakt z prawnikiem powinien być łatwy i powszechnie dostępny. Wiele organizacji pozarządowych stara się uzupełnić brak powszechnej dostępności do usług prawniczych w Polsce tworząc punkty bezpłatnych konsultacji prawnych i obywatelskich ułatwiających skorzystanie z właściwego specjalisty. Od wielu lat w Polsce rozmawia się o uchwaleniu ustawy o powszechnej dostępności do usług prawniczych w formie bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych, jednak do dnia dzisiejszego – pomimo wielu zapewnień – prac nad ustawą jeszcze nie ruszył.
Stowarzyszenie Doradców Prawnych próbuje wspomóc obywateli wypełniając lukę i niedoskonałość rządowych rozwiązań.

 
Z prezentacją będzie można zapoznać się tutaj.

Autor: red