Strona główna » Aktualności » NOWA PROMOCJA DLA CZŁONKÓW ( 2013-03-22)

NOWA PROMOCJA DLA CZŁONKÓW

W nawiązaniu do wspólnych ustaleń pomiędzy pośrednikiem ubezpieczeniowym firmy Allianz, Panem Patrykiem Kaczmarkiem, a Prezesem SDP – Panem Tomaszem Bujakiem, każdy członek stowarzyszenia SDP ma prawo do zniżki w następujących ubezpieczeniach:

a) ubezpieczenie mieszkania prywatnego, ruchomości w mieszkaniu, OC w życiu prywatnym – do 50% zniżki;
b) ubezpieczenie biznesu (rzeczy ruchomych/ sprzętu elektronicznego) – do 50% zniżki;
c) ubezpieczenie OC samochodu – do 20% zniżki;
d) ubezpieczenie AC samochodu – do 10% zniżki.

Ponadto, każdy członek stowarzyszenia SDP i jego partner ma możliwość uzyskania bezpłatnego audytu obecnych polis życiowo – inwestycyjnych pod względem kosztów ryzyka, obsługi, wraz z ewentualną propozycją optymalizacji.

W celu skorzystania ze zniżki i uzyskania oferty na ubezpieczenie, jak i skorzystania z bezpłatnego audytu polisy, członkowie stowarzyszenia SDP proszeni są o kontaktowanie się z Panem Patrykiem Kaczmarkiem – pośrednikiem ubezpieczeniowym, pod numerem telefonu 601 618 125, podając hasło: SDP.

Przed podpisaniem umowy z pośrednikiem będzie przeprowadzona weryfikiacja pod względem niezalegania z opłatą składek członkowskich!

Autor: red