Strona główna » Aktualności » "Konstytucyjne obowiązki obywateli w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego” ( 2013-02-26)

"Konstytucyjne obowiązki obywateli w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”

Prezes TK prof. Andrzej Rzepliński omówił obowiązki obywatelskie postrzegane na tle konstytucji. Sędzia TK prof. Maria Gintowt-Jankowicz przedstawiła orzecznictwo Trybunału dotyczące konstytucyjnych obowiązków obywateli oraz artykuły Konstytucji RP dotyczące obowiązków obywateli.
Konstytucja mówi nie tylko o prawach obywateli, ale i ich obowiązkach; jeden z nich to obowiązek "ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków". Jest to obowiązek bezwarunkowy - podkreśliła Sędzia Maria Gintowt-Jankowicz. W sumie konstytucja wymienia pięć obowiązków obywatelskich, co zdaniem Gintowt-Jankowicz jest i tak stosunkowo dużo. Dla porównania w konstytucjach Francji i Litwy jest zapisany tylko obowiązek związany z ochroną środowiska - wyjaśniła. Pani prof. Maria Gintowt-Jankowicz dodała, że oprócz tego polska konstytucja wymienia inne powinności: obowiązek nauki do 18. roku życia, obowiązki rodziców wobec dzieci oraz obywateli względem siebie samych. Ten ostatni wynika z art. 31 ust. 2 konstytucji: "Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje".

Źródło: TK 

Autor: red