Strona główna » Aktualności » Stowarzyszenie Doradców Prawnych przystąpiło do "Sieci My Obywatele" ( 2013-02-25)

Stowarzyszenie Doradców Prawnych przystąpiło do "Sieci My Obywatele"

Sieć „My Obywatele” jest dobrowolnym porozumieniem niezależnych i wewnętrznie demokratycznych stowarzyszeń. Wyrażają one wolę, by niezależnie od różnic światopoglądowych wspierać się w szerzeniu kultury aktywności społecznej oraz zabiegach na rzecz systemowego zwiększania wpływu obywateli na decyzje publiczne.
Uczestnictwo w strukturze Sieci otwiera dla Nas szereg możliwości w sferach takich jak:
 
• wsparcie promocyjne (wzajemne promowanie się inicjatyw należących do Sieci, np. na swoich stronach internetowych; finansowane ze środków projektu reklamy w mediach społecznościowych, takich jak portale Facebook czy YouTube);
• wymiana doświadczeń i udzielanie sobie nawzajem wsparcia merytorycznego i technicznego przez członków Sieci (http://myobywatele.org/wlacz-sie/lista- organizacji/);
• realizacja wspólnych przedsięwzięć, umożliwiających łączenie zasobów, specjalizacji oraz wymianę usług z innymi członkami Sieci;
• uczestnictwo w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym podczas ogólnopolskiego Slot Art Festivalu (9-13 lipca 2013 r., Lubiąż k. Wrocławia).
 
Akces do Sieci oznacza jednocześnie dla SDP trochę obowiązków:
 
• wydelegowanie jednej osoby do koordynacji współpracy sieciowej (korespondencja, udział w ew. spotkaniach);
• przestrzeganie zasad współpracy i działanie zgodne z Manifestem (http://myobywatele.org/idea/manifest/) oraz Statutem (http://myobywatele.org/wlacz-sie/statut/) Sieci;
• udział w spotkaniach Sieci, czy
• aktywne wsparcie promocyjne dla działań pozostałych członków Sieci.

W ramach Sieci Stowarzyszenie Doradców Prawnych zaproponowało wsparcie prawne i eksperckie. Natomiast Sieć zaoferowała nam wsparcie doradcze Działu Finansowego, pomoc przy pozyskiwaniu grantów/pisaniu projektów oraz reklamę w mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Sieci My Obywatele - link.

Zdjęcie załączone do niniejszego artykułu jest własnością Sieci.

Autor: red