Strona główna » Aktualności » SDP podpisało Kartę Różnorodności ( 2013-02-22)

SDP podpisało Kartę Różnorodności

Stowarzyszenie Doradców Prawnych zostało Sygnatariuszem Karty Róznorodności. Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską.
 
Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała podczas spotkania przedstawicieli/lek firm z francuskim kapitałem w maju 2011 r. 
 
Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności miała miejsce 14 lutego 2012 roku podczas konferencji "Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności", która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Partnerem konferencji była Grupa Orbis. Podczas konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie Karty Różnorodności przez prezesów i prezeski firm: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L'Oreal Polska, Nutricia, Orange Polska, Provident Polska S.A., PwC, Totalizator Sportowy sp. z o.o., Unilever.
 
Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęła Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
Opiekunem Karty Różnorodności w Polsce w roku 2013 jest  Orange Polska.
 
Podpisanie Karty Różnorodności w Polsce jest dobrowolne i bezpłatne.
 
 
Sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce zobowiązuje się do:
 
          wprowadzenia zapisów Karty do swojej organizacji
          promocji Karty Różnorodności w Polsce
          kontaktu z Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce – Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawach związanych z Kartą Różnorodności
          wypełnienia ankiety ewaluacyjnej raz w ciągu roku na temat polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością
          dzielenia się swoimi dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością.

Tekst Karty Różnorodności można pobrać klikając na wybraną wersję językową:
- język polski
- język angielski

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą Sygnatariuszy - link.

Strona internetowa Karty Róznorodności - www.kartaroznorodnosci.pl

Fan Page na Facebook'u - www.facebook.pl/zarzadzanieroznorodnoscia

 
 

Autor: red