Zakaz konkurencji. Czy zawsze należy nam się odszkodowanie od pracodawcy? »
Przy temacie zatrudnienia co raz częściej możemy się spotkać z tzw. zakazem konkurencji.  Pracodawca w celu zabezpieczenia swoich interesów może zawrzeć z pracownikiem umowę, na mocy której pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.
2014-04-14       Autor: mgr Aleksandra Jopek


SDP pomaga prawnie na Międzynarodowej Konferencji HD »
Stowarzyszenie Doradców Prawnych pomagało prawnie podczas XVIII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona.
2014-04-06       Autor: red


Nierzetelne Kancelarie Prawne »
W związku z zapytaniami jakie pojawiły się po publikacji w Panoramie reportażu poświęconego niewypłaceniu środków przez pełnomocnika (kancelarię prawną) osoby poszkodowanej Stowarzyszenie Doradców Prawnych informuje, że materiał nie dotyczył żadnego z naszych członków, a także nie były nam zgłaszane jakiekolwiek tego typu incydenty dotyczące naszych członków.
2014-01-15       Autor: Zarząd


Oddziały SDP za granicą »
Szanowni Członkowie SDP!!!

Z niezmierną radością pragniemy Was poinformować, że otworzyliśmy dwa Oddziały Naszego Stowarzyszenia za granicą - o/Berlin oraz o/Ateny.

2013-11-19       Autor: red


Członkowie SDP piszą: Zwolniono cię z pracy? - co dalej »
Moment, w którym otrzymujemy od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, co do zasady wiąże się z dużym stresem, rozczarowaniem i negatywnymi emocjami. Niemniej jednak nawet w obliczu takiej sytuacji należy pamiętać o przysługujących nam prawach.
2013-11-19       Autor: mgr Aleksandra Jopek


Nowa promocja dla członków SDP »
Stowarzyszenie Doradców Prawnych nawiązało współpracę z firmą Custodia prowadzoną przez Pana Patryka Kaczmarka. Firma ta specjalizuje się w kompleksowym zabezpieczaniu prawnym i finansowym przed sukcesją i jej skutkami.  Każdy członek stowarzyszenia będzie miał możliwość uzyskania zniżek przy przeprowadzaniu zabezpieczenia przed sukcesją.
2013-11-20       Autor: pk


Seminarium dot. projektu bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich »
Stowarzyszenie Doradców Prawnych brało udział w Seminarium dotyczącym przedstawienia wyników prac nad opracowaniem jednolitych standardów świadczenia bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich przez prawników, w tym Doradców Prawnych!
2013-11-17       Autor: red


Sustainable investment: exploring strategies for resource efficiency and economic growth »
Stowarzyszenie Doradców Prawnych było obecne na Konferencji "Sustainable investment: exploring strategies for resource efficiency and economic growth", która odbyła się w dniu 14 listopada 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych.
2013-11-14       Autor: red


Członkowie SDP piszą: Umowa zlecenia zamiast umowy o pracę »
Powszechnie stosowaną praktyką jest zawieranie z pracownikami (czy to z barmanami, czy kelnerami) umów zlecenia. Wg art. 734 par. 1 Kodeksu Cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (pracownik) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (właściciela).
2013-11-06       Autor: mgr Aleksandra Jopek


Prace nad projektem w MPiSP »
We wtorek 29 października 2013 roku Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych wziął udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opracowania jednolitych standardów w dziedzinie świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Zapraszamy do zapoznania się w dokumentem dot. przyczyn i potrzeb opracowania niniejszego projetu.
2013-11-03       Autor: red