Zarząd Stowarzyszenia

Tomasz Bujak - Prezes Zarządu

Andrzej Braksator - vice Prezes Zarządu  

Żaneta Frelkowska-Bujak - vice Prezes Zarządu

Patryk Kaczmarek - vice Prezes Zarządu

Tomasz Ambroziak   
- vice Prezes Zarządu

Dariusz Górski  - vice Prezes Zarządu