Dział Finansowy

Dział Finansowy Stowarzyszenia Doradców Prawnych udziela wszelkich informacji dotyczących:

- opłat członkowskich (wpisowe, składki, numer konta etc.);
- zaległości w opłatach członkowskich (kwota zaległości, forma płatności etc.);
- członkostwa w Stowarzyszeniu;

Do kompetencji Działu Finansowego należy także:

- prowadzenie i aktualizowanie listy Członków Stowarzyszenia Doradców Prawnych (Zwyczajnych, Wspierających oraz Honoworych);
- prowadzenie wszelkich spraw związanych z finansami Stowarzyszenia;
- windykacja;

Dział Finansowy przygotowuje do podpisu przez Prezesa Zarządu Dyplomy Przyjęcia w Poczet Członków Stowarzyszenia oraz przesyła je nowoprzyjętym Członkom.

Kontakt z Działem Finansowym pod adresem mailowym:
finanse@doradcyprawni.co