Tarnów

Bezpłatne porady prawne w:

Gminie Tarnów:

w Woli Rzędzińskiej (budynek biblioteki gminnej) w 2-gi i 4-ty piątek miesiąca w godzinach od 15:00 do 16:00

w Nowodworzu (Dom Ludowy) w 1-szy i 3-ci piątek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00

Mieście Tarnów w każdy piątek od 18-19

Informujemy, iż prawnik udzielający w/w porad prawnych nie jest pracownikiem samorządowym (Urzędu Gminy Tarnów) , nie podejmuje, żadnych czynności zastrzeżonych dla pracowników samorządowych ani będących w zakresie ich wyłącznej kompetencji.