Jak założyć kancelarię doradcy - PIP

Jeżeli w kancelarii zostaną zatrudnieni pracownicy obowiązujące prawo nakłada na pracodawcę pewne obowiązki. Zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy, pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo oraz higienę pracy w przedsiębiorstwie. W ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej pracodawca jest zobligowany do pisemnego poinformowania inspektora pracy o zakresie, miejscu i rodzaju prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Wniosek powinien także zawierać informacje o zaadoptowanych procedurach w celu spełniania wymagań wynikających z przepisów prawa pracy.

Więcej:
www.pip.gov.pl