Jak założyć kancelarię doradcy - Rachunek bankowy

Kolejna wizyta to odwiedziny w banku - która zgodnie z obowiązującym prawem - nie jest niezbędna. Względy praktyczne przemawiają jednak za posiadaniem przez firmę własnego rachunku bankowego.

Posiadając już numer REGON, należy założyć firmowy rachunek bankowy, dzięki któremu dokonywane będą płatności związane z prowadzeniem działalności, m.in. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.
Do założenia rachunku bankowego niezbędne są:
  • dowód osobisty
  • ksero wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • ksero dokumentu nadania numeru REGON
  • pieczątka.
Pieczątka powinna zawierać takie informacje, jak nazwa firmy, siedziba oraz numery NIP i REGON. Ponadto, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do wglądu (dokument świadczący o wpisie do Ewidencji oraz dokument stwierdzający nadanie numeru REGON).